FairVilla is een transparante huisvestings- en beheerorganisatie zonder winstoogmerk. Surf naar onze zuster website: www.goodcrowdfund.nl als u wilt mee investeren in FairVilla.
FairVilla huurt en/of koopt onroerend goed aan voor mensen die niet in aanmerking komen voor een betaalbare woning of kamer via de overheid (28% in de randstad).
FairVilla is een maatschappelijk verantwoorde organisatie die voornamelijk faciliteert in gemeubileerde en comfortabele woonruimte.